Radi si vypočujeme aj tvoj príbeh

Ako Google pomáha rásť tebe alebo tvojej firme?

1 Tvoje údaje
2 Informácie o tvojej firme (nepovinné)
3 Tvoj príbeh

Google mi pomohol

Aké je tvoje postavenie vo firme? Čomu sa tvoja firma venuje? Čo je na tvojich produktoch alebo službách unikátne? Má tvoj podnik pozitívny dopad na spoločnosť (napr. zaoberá sa problémami v oblasti zdravia, životného prostredia, rozširuje možnosti znevýhodnených komunít, sprístupňuje ľuďom kultúru a pod. )? Čelil si nejakým problémom predtým, ako si začal využívať programy a nástroje od Googlu?

Akú máš profesnú alebo študijnú minulosť? Na aký odbor sa špecializuješ? Prekonal/a si nejaké prekážky vo svojej kariére alebo pri hľadani zamestnania?

Ktoré programy a nástroje od Googlu pomohli tvojmu podnikaniu? Akým konkrétnym spôsobom ti pomohli vyrásť alebo zosilniť tvoje pôsobenie? Zamestnal si vďaka nim viac ľudí, zvýšil tržby alebo expandoval do zahraničia?

Aké nové zručnosti si sa naučil/a a ako si ich nadobudol/a? Ako dôležité boli tieto zručnosti pri tvojom kariérnom postupe alebo hľadaní práce?

Aké sú tvoje plány do budúcnosti?

Aké sú tvoje pracovné ambície? Myslíš si, že ti získanie nových digitálnych zručností pomôže dosiahnuť tvoje osobné ciele?

Pravidlá ochrany súukromia

Týmto dávam Googlu oprávnenie využiť tieto informácie pre prípadové štúdie a svedectvá. (a) Udeľujem spoločnosti Google Ireland Limited. a jej pobočkám a subdodávateľom (ďalej kolektívne ako "Google") nehonorované, celosvetové, neodvolateľne, trvalé a neexkluzivne právo a licenciu používať podľa vlastného uváženia akékoľvek citácie alebo iné informácie, ktoré v tomto dotazníku poskytujem, a to vo forme videa, zvukových alebo tlačových marketingových iniciatív týkajúcich sa programu Google Growth Engine vrátane (ale nie len) na použitie na webu Google Growth Engine. (b) Udeľujem Googlu plnú moc a právo zverejniť tieto informácie (a to aj od osôb, ktoré sú tu spomenuté) a prehlasujem, že tieto citácie a informácie v prípade zverejnenia neporušujú žiadne práva tretích strán. (c) Potvrdzujem, že žiadna z informácií, ktoré tu poskytujem, nie je dôverná. Aby sa predišlo pochybnostiam, ponechávam si vlastníctvo informácií, ktoré poskytujem, ale spoločnosť Google bude vlastniť všetky práva vo svojich marketingových materiáloch, ktoré tieto informácie budú obsahovať.

Ďalšie úspešné príbehy.

Datamolino

AdWords je pre Datamolino o 405 % efektívnejší ako ostatné propagačné kanály

TOMI

Google AdWords priniesol upratovaciemu servisu TOMI stovky nových zákazníkov

4 People/Tvorive-hracky.sk

Online obchod s hračkami je konkurencieschopným vďaka Google