Jump to Content

Pomáhame ľuďom rozvíjať zručnosti potrebné v meniacom sa svete

Digitálne zručnosti sa veľmi rýchlo stali nevyhnutnou každodennou potrebou. Už neraz sme sa presvedčili, že ľuďom umožňujú odomykať nový potenciál a byť flexibilnejšími. Napriek tomu podľa údajov Európskej komisie malo v roku 2022 základné digitálne zručnosti v Európe len 54 % zamestnancov.

Na Slovensku od roku 2016 prešlo vzdelávacou platformou Digitálna garáž Google už viac ako 250 000 jednotlivcov a firiem. Absolventi našich kurzov ľahšie nachádzajú pracovné uplatnenie, zvyšujú svoju produktivitu, učia sa bezpečnému správaniu na internete a osvojujú si digitálne zručnosti, ktoré im pomáhajú v podnikaní.

V úzkej spolupráci s vládou, skúsenými expertmi a miestnymi organizáciami vyvíjame digitálne nástroje a kurzy, ktoré ľuďom pomáhajú využívať príležitosti digitálnej doby.

Naši partneri

Späť na úvod