Jump to Content

2 MINUTEN LEESTIJD

Inzet van Google AdWords levert Tilburg University 10% meer studenten op

TILBURG UNIVERSITY

In 1927 opent de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, met vijf hoogleraren en acht lectoren, haar poorten voor 28 economiestudenten. Bijna een eeuw later is het kennisinstituut flink gegroeid en draagt het de naam Tilburg University. Sinds 2008 wordt Google AdWords ingezet en sindsdien is het aantal studenten met 10% gestegen, wat gunstig is voor de van staatswege verstrekte financiële middelen. Volgens marketing manager Maarten van den Dungen is het goed om dichter op de klant (lees: student) te zitten: “Je moet je doelgroep begrijpen, je ontwikkelen naar de klant toe. We zijn de tools beter gaan inzetten in de afgelopen jaren en dat leidt vanzelf naar meer klanten. De focus is op de klant gericht in plaats van op simpel opleidingen aanbieden.” De groei in kwaliteit van samenwerking en leerervaring wil Van den Dungen niet ongenoemd laten: “G-mail, Google Calendar, Google Drive, alles wordt gebruikt om het samenwerken te vergroten en de studenten te ondersteunen.”

“Door Google kunnen we beter contact houden met onze studenten en ze beter begrijpen. We zijn ze als klanten gaan zien.”

MAARTEN VAN DEN DUNGEN, MARKETING MANAGER, TILBURG UNIVERSITY

Terug naar boven