Introduktion till Skapande och Datateknik via lödning och programmering av elektronik

Det första Google CS4HS-stödet 2014 möjliggjorde att vi kunde utbilda lärare och rektorer i olika aspekter av datateknik genom att ge dem praktisk erfarenhet av programmering och elektronik. Detta genomfördes via fem workshoppar med olika teman varje gång vilket ledde till mycket snabb tillämpning i klassrummet.

Under 2015, inom det andra stödet från Google CS4HS, fokuserade vi på att attrahera fler unga tjejer till området datateknik samt skaparkultur. Detta gjordes genom bland annat en heldagsworkshop för 90 tjejer i åldern 9 - 15 där tjejerna fick prova på 3D-modellering och 3D-skrivare, grafisk programmering av drönare och robotar, lödning och programmering av elektronik via en LED-brosch som de kunde ta med sig hem och fortsätta experimentera med. Vi har också arbetet med att synliggöra det låga intresset för datateknik bland unga tjejer, hur man kan öka intresset samt hjälpa tjejerna att behålla sitt intresse. Detta har gjorts genom en rad öppna workshoppar som bland annat har lett till skapandet av ‘MakeHer’, en skapar- och datateknikklubb för att få fler vuxna kvinnor intresserade av datateknik. Slutligen har vi arbetat med att skapa läromaterial för att introducera programmering, skapande och datateknik nationellt via så kallade recept kopplade till läromålen som kan tillämpas i klassrummet. Allt detta har gjorts i samband med Luleå Makerspace.

Utan CS4HS-stödet från Google, hade det inte varit möjligt att genomföra de aktiviteter vi gjort och kommer att fortsätta göra.

Peter Parnes, Professor, Luleå tekniska universitet

Plats

Luleå, Sverige

Filter

Läs liknande repotage

TelliQ

TelliQ erbjuder förstklassiga telematik-tjänster tack vare Google Maps API

Zound Industries

ZoundIndustries släpper egen smartphone i samarbete med Android

Doro

En smartphone som sammanför generationer