Vi vill höra din berättelse

Hur har Google hjälpt dig att utveckla ditt företag?

Sandra Vegis, ägare av Myssjö Gård
1 Dina uppgifter
2 Uppgifter om ditt företag (om relevant)
3 Din tillväxthistoria

Google hjälpte mig:

Vad är din roll i företaget? Vad gör ditt företag? Vad är unikt med ditt företag? Har ditt företag en positiv inverkan på samhället? Har du stött på utmaningar som Googles verktyg eller utbildningar hjälpte dig att hantera?

Vad har du för bakgrund? Har du stött på utmaningar i karriären eller när du sökt jobb?

Vilka av Googles produkter eller verktyg har hjälpt dig? Hur har produkterna eller verktygen hjälpt dig? Har du anställt nya medarbetare, ökat din försäljning eller tagit dig in på nya marknader?

Vilka nya färdigheter har du lärt dig och hur fick du dem? Hur hjälpsamma var dessa färdigheter i din karriär eller i ditt jobbsökande?

Vad har du för planer för framtiden?

Vad har du för mål? Tror du att nya digitala färdigheter kan hjälpa dig att uppnå dina mål?

Jag tillåter Google att använda denna information för repotage. Jag (a) beviljar Google Ireland Limited. och dess dotterbolag och underleverantörer (tillsammans, "Google") en royaltyfri, världsomspännande, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv rätt och licens att använda, efter eget gottfinnande, alla citat eller annan information som jag tillhandahåller i detta frågeformulär i video, ljud- eller tryckt marknadsföringsinitiativ relaterade till Google Growth Engine, inklusive men inte begränsat till användning på Google Growth Engine-webbplatsen; (b) har full makt och auktoritet att godkänna denna utgåva (inklusive från enskilda personer som jag refererar till här) och Googles användning av citat och information kommer inte att inkräkta på någon tredje parts rättigheter, och (c) bekräfta att ingen av informationen jag tillhandahåller är konfidentiell. För att undvika tvivel behåller jag äganderätten till den information jag tillhandahåller, men Google äger alla rättigheter till marknadsföringsmaterialet som det producerar som innehåller denna information.

Andra berättelser

Tekla-festivalen

Virtual reality-erfarenheter skapas

Football Addicts

Fotbollsappen som fångade fansen

Trendcarpet

Hattar och mattor tredubblade omsättningen på två år