Podążamy za dziecięcą ciekawością

Fundacja Uniwersytet Dzieci rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały świat, w którym żyją, i potrafiły w nim działać. Fundacja prowadzi dwa projekty edukacyjne dla dzieci w wieku od sześciu do14 lat.

Uniwersytet Dzieci jest pozaszkolnym programem złożonym z wykładów i interaktywnych warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzonych przez naukowców, wynalazców, przedsiębiorców i artystów. W studiach na Uniwersytecie Dzieci wzięło już udział ponad 30 000 uczniów. Każdego roku Fundacja współpracuje z ponad 500 naukowcami i specjalistami.

Scenariusze Lekcji to platforma gotowych materiałów dla nauczycieli przygotowanych na postawie warsztatów prowadzonych na Uniwersytecie Dzieci, którezawierają szczegółowe instrukcje, filmy z udziałem naukowców i ekspertów, karty pracy oraz specjalistyczną wiedzę, którą można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji. Fundacja dzieli się swoim know-how z nauczycielami, którzy mogą prowadzić ciekawe, interaktywne zajęcia z pośrednim udziałem naukowców. Do czerwca 2015 roku na podstawie materiałów zawartych w Scenariuszach Lekcji przeprowadzono już 10 000 lekcji w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

W 2014 roku Fundacja Uniwersytet Dzieci została laureatem nagrody Google RISE, która pomogła jej przygotować dla obu swoich projektów materiały z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Anna Grąbczewska, prezes Fundacji Uniwersystet Dzieci, przyznaje: „Dzięki finansowaniu z Google RISE udało nam się rozwinąć projekt Scenariusze Lekcji, w którym dzielimy się warsztatami wypracowanymi na Uniwersytecie Dzieci” i dodaje: „Każdy nauczyciel w Polsce może prowadzić zajęcia przygotowane wspólnie ze wspaniałymi naukowcami i specjalistami”.

Dzięki finansowaniu z Google RISE udało nam się rozwinąć projekt Scenariusze Lekcji, w którym dzielimy się warsztatami wyprawcowanymi na Uniwersytecie Dzieci. Bardzo się cieszę, że każdy nauczyciel w Polsce może prowadzić zajęcia przygotowane wspólnie ze wspaniałymi naukowcami i specjalistami.

Anna Grąbczewska, Prezes, Children University Foundation

Lokalizacja

Warszawa, Polska

Filtry

Więcej historii sukcesu

Jarograf

Dzięki AdWords Jarograf dostarcza gadżety reklamowe do europejskich firm

Sztuka Słowa

Sztuka Słowa rozwija kompetencje językowe

Republika Rytmu

Republika Rytmu rozwija się prężnie i ekologicznie