Chętnie poznamy Twoją historię

Jak Google pomaga Ci zdobywać nowe umiejętności lub rozwijać Twoją firmę?

Filip Miłoszewski, Współwłaściciel, Listonic Filip Miłoszewski, Współwłaściciel, Listonic
1 Informacja o Tobie
2 Informacje o firmie
3 Twoja historia

Dzięki Google udało mi się

Jaką pełnisz rolę w firmie? Czym zajmuje się Twoja firma? Co wyróżnia produkty lub usługi Twojej firmy? Czy Twoja firma ma pozytywny wpływ na społeczeństwo (pomaga rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem lub środowiskiem, przyczynia się do poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, umożliwia dostęp do kultury itd.)? Czy zanim Twoja firma zaczęła korzystać z narzędzi i programów Google, borykała się z jakimiś problemami?

Co możesz powiedzieć o swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej? Czy na drodze do kariery lub podczas poszukiwania pracy pojawiły się jakieś przeszkody?

Jakie narzędzia lub programy Google pomogły Twojej firmie? Jak przełożyły się one na jej rozwój? Zatrudniasz teraz więcej osób, zwiększyła się Twoja sprzedaż lub działasz na rynkach międzynarodowych?

Jakie nowe umiejętności udało Ci się zdobyć i w jaki sposób? Jak przydatne okazały się te umiejętności w rozwijaniu kariery lub znajdowaniu nowej pracy?

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Jakie masz ambicje zawodowe? Czy uważasz, że zdobycie nowych umiejętności cyfrowych pomoże Ci osiągnąć Twoje cele?

'Zezwalam firmie Google na używanie tych informacji w studiach przypadku i opiniach oraz (a) udzielam firmie Google Ireland Limited oraz jej podmiotom stowarzyszonym i podwykonawcom (łącznie „Google”) bezpłatnego, nieodwołalnego, nieprzerwanego, niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa i licencji do używania według własnego uznania przekazanych w tym formularzu cytatów lub innych niepoufnych informacji w materiałach marketingowych (wideo, audio lub tekstowych) związanych z programem Grow with Google, w tym także do umieszczania ich w witrynie programu Grow with Google, (b) oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne prawa i upoważnienia do udzielenia tego prawa (w tym od osób, które tu opisuję), a użycie tych cytatów i informacji przez Google nie naruszy żadnych praw osób trzecich, (c) potwierdzam również, że żadne z przekazywanych przeze mnie informacji nie są poufne. Aby uniknąć wątpliwości – zachowuję prawa własności do przekazanych przeze mnie informacji, ale firma Google będzie właścicielem praw do materiałów marketingowych, w których je wykorzysta.'

Inne historie sukcesu

Pola

Pola i Android oddają władzę w ręce polskich konsumentów

ABC przedszkole

Przedszkole ABC rośnie wraz z AdWords

Teatr Kubika

Z AdWords Teatr Kubika rozszerzył działalność na całą Polskę