Jump to Content

הפסקנו לאמת את תעודות ההסמכה

מכיוון שהסדנה הדיגיטלית של Google היא עכשיו חלק מ-Skillshop, הפסקנו לאמת את תעודות ההסמכה.

בחזרה לראש הדף