Vaikutuksemme

Grow with Google ‑hanke on tähän mennessä auttanut yli kolmea miljoonaa ihmistä oppimaan uusia taitoja. Koulutuksen lisäksi hanke edistää merkittävällä tavalla työuria, yritystoimintaa ja Euroopan talouskasvua.

Yli 137 000

henkeä on löytänyt työpaikan tai perustanut yrityksen

Yli 32 000

pienyritystä on palkannut uusia työntekijöitä digitalisaatiotehtäviin

Yli 529 000

pienyritystä on kertonut liiketoimintansa kasvaneen

Googlen analyysi perustuu syyskuussa 2016 Euroopassa aloitettuun riippumattomaan tutkimukseen, jonka toteuttaa Ipsos.

Ohjelmiemme saama tunnustus