Jump to Content

Turvallisesti digiliikenteessä

Jokaisella lapsella on oikeus tietoon, oppimiseen ja turvaan verkossa ja digitaalisissa ympäristöissä. Google.org rahoittaa lasten digitaalisten taitojen ja mediankäytön projektin, jonka toteuttaa Suojellaan Lapsia ry useassa maassa. Projektin avulla kasvatetaan lasten ja nuorten mediankäyttötaitoja sekä tarjotaan tukea kasvattajille.

Palaa alkuun