Ο αντίκτυπος

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία Grow with Google έχει βοηθήσει περισσότερους από τρία εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Ωστόσο, η αξία του προγράμματος ξεπερνά τις εκπαιδεύσεις, σημειώνοντας σημαντική ανάπτυξη στην επαγγελματική πορεία των ατόμων, σε επιχειρήσεις και στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

428,000+

άτομα βρήκαν δουλειά ή ξεκίνησαν μια νέα επιχείρηση πανευρωπαϊκά

247,000+

μικρές επιχειρήσεις προσέλαβαν νέους υπαλλήλους πανευρωπαϊκά για θέσεις σχετικές με τον ψηφιακό κόσμο

790,000+

μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δήλωσαν επιχειρηματική ανάπτυξη

Ανάλυση της Google βάσει μιας ανεξάρτητης και συνεχούς έρευνας που διεξάγεται από την Ipsos, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, στην Ευρώπη.

Πώς έχουν αναγνωριστεί τα προγράμματά μας