ช่วยให้คุณทำงาน สอน และเรียนรู้ได้จากทุกที่

  ในสถานการณ์ปัจจุบัน พนักงาน นักการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาต่างหันมาทำงานทางไกลกันมากขึ้น เราจึงได้รวบรวมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางส่วนมาให้คุณ คุณจะได้ไม่ขาดการติดต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  program-card-image

  สอนได้จากทุกที่

  สำรวจวิธีต่างๆ ในการทำให้นักเรียน/นักศึกษามีส่วนร่วมผ่านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักการศึกษา

  program-card-image

  เรียนรู้ได้จากทุกที่

  ไม่หยุดเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทั้งตัวเองและอาชีพการงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

  program-card-image